Lokalhistorisk forening for Hunstrup og Østerild Sogne

Lokalhistorisk Forening har til huse i et lokale i Østerild Multicenter, som støder op til det Gl. Klubhus. Foreningen har åbent på følgende dage:

Hver anden onsdag (dem med lige numre ) fra kl. 19 til 20.30

eller efter aftale. tlf. 96 19 31 09 / 40 32 31 09

Et medlemskab koster 50 kr for enlige og 100 kr. pr. husstand FOR 2 ÅR.
Var du ikke hjemme da vi var ude med medlemskort 2019/2020, og du fortsat vil være medlem kan kontingent indbetales på vores konto 9114-0600206656.
Kontakt foreningen på tlf. 96 19 31 09 Jørn, fmd. - tlf. 97 99 73 52 Astrid - sekretær.

 

Skriv din egen historie

Da det vil være af stor værdi og glæde for vore efterkommere at vide noget om deres forfædre, vil vi opfordre alle, som kunne have lyst til at skrive deres historie, om at kontakte os. Tag det gamle fotoalbum under armen og stil hukommelsen ind på din barndom, din opvækst, dine forældre og bedsteforældre, glem ikke oldemor, og skriv familiens historie. Hvor boede de, hvad lavede de, hvad oplevede de i deres barndom, hvordan var skolen, hvordan gik de klædt ?

Vi vil gerne hjælpe med at få det sat sammen, få det pyntet med gamle fotos, scanne billederne ind, så det bliver et pænt værk, og vi vil hjælpe med at få det kopieret.

"Vi" er Hunstrup- Østerild Lokalhistorisk forening. Som medlem skal du kun betale udgifterne til materialer, og papir er ikke særlig dyrt. Som ikke medlem kan der blive tale om et mindre vederlag, alt efter omfanget af opgaven.

 

Opdatering 5.9.2019