Multicentrets historie

Østerild Multicenter er opført i 2006-2007. I det meget aktive landsbyområde indsamlede man ved fælles hjælp blandt beboerne i området midler til at opføre centret i. En stor fondsstøtte fra Lokale og Anlægsfonden, den daværende Hunstrup Østerild Sparekasse og andre fonde hjalp også til at målet blev nået. Thisted kommune gav efter en byrådsafstemning tilladelse til at bygge på det kommunalt ejede grundareal op af Østerild skole, uden at kommunen ellers bidrog med tilskud. Det var svære odds at arbejde med, men heldigvis lykkedes det til sidst til glæde for de rigtigt mange brugere, som huset har i dag og for hele områdets udvikling. 

Østerild Multicenter indeholder minihal, motionscenter, squashbane, skydebane, møde- og opholdsområder med cafe, samt omklædnings- og depotrum. Hallen udnyttes til mange sportsaktiviteter, samt møder og større fællesarrangementer i byen, samt hvad der ellers falder for. Det gamle Klubhus på 370 m2 er en del af centret og anvendes fortrinsvis til klubhus- og mødeaktiviteter, samt af Lokalhistorisk forening. Multicentret er på  2017 m2 etageareal ialt fordelt på 2 etager. 

Multicentret er beliggende på Østerild Byvej 7 med adgangsvej bag Østerild Skole og fra skolens parkeringsplads ved Vesterbyvej 1. Ude områderne, som er beliggende omkring centret benyttes i fællesskab af foreningerne, skolen og hele byen i almindelighed. Der er krolfbane, fodboldbaner for træning, motionsbane for store børn/voksne, petangbaner, Multibane med kunstgræsfodboldbane, tennisbane og gårdhave med borde og bænke omkring indgangen. 

Østerild Multicenter

Rejsegilde