Daglig ledelse og åbningstider

Kontakt halbestyrer Lars Rasmussen på tlf. 42412977 vedrørende leje af lokaler, arrangementer, medlemskaber, udlevering af nøgler, evt. problemer med Multicentrets udstyr med videre. Multicentrets Mobile Pay er nr. 28216


Centret drives efter alment gældende regler. Den daglige drift foretages af halbestyrer Lars Rasmussen, som eneste ansatte. De fleste bestyrelsesmedlemmer er stadig fra den oprindelige persongruppe, som var primus motor for opførelsen. Et godt samarbejde mellem halbestyrer og bestyrelse styrer de ca. 50 frivillige medarbejdere, som hjælper med forskellige opgaver og med igangsættelse af alle mulige aktiviteter med forskellige formål.

Lars i fuld gang på kontoret

Lars i fuld gang på kontoret.

Lars Rasmussen

Tlf. 42 41 29 77

Åbningstider

Alle dage fra:              kl. 05.00 - 22.00
Juleaftensdag:          kl. 05.00 - 16.00
Juledag:                       kl. 12.00 - 22.00
Nytårsaftensdag:      kl. 05.00 - 14.00
Nytårsdag:                  kl. 12.00 - 22.00