Adresse: Østerild Multicenter, Østerild byvej 7, 7700 Thisted 

Halinspektør: 

Torben Pedersen - Daglig leder og henvendelser vedr. udlejning Tlf. 26 53 24 07

Kiosk drift v. Ebba Jørgensen og Inger Thomsen

 

Bestyrelsen:

Søren Lukassen (formand)      - generelle henvendelser
Tlf.: 20 19 66 61

Mogens Pedersen (kasserer)      - henvendelser  vedr. økonomi 
Tlf.: 20 29 75 58

Morten Lynge                         
Tlf.: 40 27 74 98

Laila Thøgersen       - henvendelser vedr. motionscenter, motionshold og gymnastikhold 
Tlf.: 20 74 50 55 

Leo Damsgaard         - henvendelser vedr. badminton, squash og spinning 
Tlf.: 24 69 31 91

Jeppe Lynge                - henvendelser vedr. Gymfit Bootcamp  
Tlf.: 24 84 98 97

Halinspektør Torben Pedersen kan træffes overalt i huset eller dets omgivelser.

Her fotograferet i et roligt øjeblik på kontoret.

Halinspektøren

Torben Pedersen er halbinspektør i Østerild Multicenter. Er der problemer med udstyr eller andet , kan han kontaktes i dagligdagen i centret. 

Bestyrelsen 

ÅBNINGSTIDER

Alle hverdage, søn og helligdage   kl.   6 00 - 22 00

Juleaftensdag:                                  kl.   6 00 - 16 00

Nytårsaftensdag:                             kl.    6 00 - 14 00

Nytårsdag:                                        kl.  10 00 - 22 00

Husregler for multicenteret

Da centeret skal være et skønt sted at komme, opfordrer vi alle brugere og gæster i centeret til at respektere vore husregler

Ingen udendørs fodtøj i Multicenteret
Medbragt mad og drikke må ikke nydes i centeret
Mad og drikkevarer må kun nydes i cafeområdet
Flasker og glas må ikke medbringes i omklædningsrum og idrætsområder
Rygning forbudt i hele Multicenteret.
Udstyr stilles på plads efter brug. Leder / lejer er ansvarlige.
Benyttelse af al udstyr skal være efter forskrifterne.
Der skal være instruktør tilstede ved benyttelse af klatrevæg.
1. sal: Børn under 12 år - kun ifølge med voksne.
Undgå unødig støj, vis hensyn til andre brugere.
Motorkørsel på centerets udendørs arealer forbudt.
Husk !!! Vi skal alle være med til at bevare Multicenteret

 

Generalforsamling

 

Årlige generalforsamlinger afholdes normalt 1. mandag i marts.

Dagsorden til generalforsamlingerne i Motionsklub og Multicenter . 

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af medlemsoptagelsesbidrag og kontingent
  6. Valg ved skriftlig afstemning af medlemmer til bestyrelser og suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Evt.