Motionscenter

I motionscenteret er et stort udvalg af kredsløbsmaskiner og styrketræningsmaskiner. Det er vigtigt, at du får en grundig instruktion i brug af maskinerne, første gang du træner. Kontakt instruktørerne for at få en gratis prøve time. Kontakt Torben på2653 2407

 

Nye maskiner

Der er nu kommet 2 nye HUR-maskiner. Begge maskiner er specielt velegnede til rygtræning. Den ene maskine træner baldemusklerne. Den anden maskine træner ryggens rotationsmuskler. Vejledning til brugen af maskinerne findes på planchen på bag maskinerne. Ved problemer med ryggen er det vigtigt med instruktion i brugen af maskinerne. Har du nogle skavanker og vil gerne vejledes af en fysioterapeut er dette muligt næsten hver uge.
Fysioterapeut Laila Kragh Thøgersen kan kontaktes på 20745055

Regler for brug af motionscenteret

Rygning er ikke tilladt i multicentret ej heller på terrassen.
Der må ikke nydes alkohol i lokalet
Børn under 12 år har ingen adgang i lokalet.
Unge mellem 12 og 15 må kun træne i lokalet efter aftale og under opsyn af en instruktør.
Personer som ikke træner må ikke være i lokalet.
Der må ikke trænes i bar overkrop eller lignende.
Alle former for muskelfremmende stoffer e.l. er strengt forbudt.
Der må kun benyttes indendørs sko i motionslokalet.
Der skal vises hensyn til øvrige brugere af motionslokalet.
Mobiltelefoner skal være på lydløs, hvis de findes i lokalet.
Alle maskiner skal benyttes efter forskrifterne.
Der skal altid medbringes et håndklæde i motionslokalet.
Når lokalet forlades skal der være ryddet op og døre og vinduer skal være lukkede.
Al aktivitet i lokalet er på eget ansvar.
Maskinerne skal aftørres efter brug – benyt spray og papir.

Åbningstider

Alle dage fra kl. 6 - 22

Husk

Du skal huske at slukke ventilatorerne
(kontakten er ved døren ind til depotrummet),
når man som den sidste forlader rummet.