Lokalhistorisk forening for Hunstrup og Østerild

Lokalhistorisk Forening har åbent på følgende dage:

Hver anden  onsdag (dem med lige numre ) fra kl. 19 til 20.30

eller efter aftale. tlf. 96 19 31 09 / 40 32 31 09

GENERALFORSAMLING 2017

Lokalhistorisk forening for Hunstrup og Østerild har afholdt generalforsamling.

Formanden nævnte i sin årsberetning, at vi nu er helt parate til at få alle foreningens materialer gjort let tilgængelige, idet Sparekassen Thy´s fond som sædvanlig gennem årene har bevilget os penge til de ting, vi har manglet:

Denne gang var det nye skabe, og en Projektor.

Fra vort medlem Fru Herdis Fisker, Thisted , som gennem årene har brugt utallige timer og dage på Lokalhistorisk Arkiv i Thisted, arvede foreningen en eventyrlig og uvurderlig samling af informationer om ejendomme i foreningens område.

Fra Birgit Kristensen, Thisted, har vi modtaget et antal protokoller fra Østerild Kro. Birgits forældre ejede kroen i de tider, hvor enhver overnattende gæst skulle oplyse navn, stilling, adresse, hvor vedkommende boede, hvor de kom fra, og hvor de skulle hen. Undertiden med en bemærkning  om, at forplejningen var god eller lignende.

 

Alle valg var genvalg, dog blev Erik Jensen, Hunstrup valgt som suppleant i stedet for en person, som ikke bor i området længere.

 

Kassereren fremlagde et regnskab, som  blev godkendt uden kommentarer, og kontingent fortsætter  uændret: 50 kr for enlige, og 100 kr. pr. husstand, vel at mærke for 2 år, kontingent opkræves næste gang i 2019.

 

Foreningen efterlyser malerier af en kunstmaler fra Thy: Peder Andreas Christensen, født 1856 i Lønnerup, død i Nr. Sundby i 1930. Han mærkede sine billeder med PAC eller PAK, og havde en ejendommelig opvækst, en fremragende uddannelse og et fornemt salg, (han solgte bl. a. et billede til Kong Christian d. 10.) Hvis vi kan få flere informationer om ham fra hans tid i Thy, ville det være meget fint. Sine senere år boede han i Nr. Sundby, og museet der ejer nogle af hans billeder. I forvejen kender vi jo andre kunstmalere fra Østerild og Thy.

 

Man vedtog at holde åbent hver anden  onsdag (dem med lige numre ) fra kl. 19 til 20.30

eller efter aftale

Foreningen har i år 35 års jubilæum, og det fejres senere med et historisk arrangement.

Falsbjerg

Falsbjer forsamlingshus 1938

Skriv din egen historie

Da det vil være af stor værdi og glæde for vore efterkommere at vide noget om deres forfædre, vil vi opfordre alle, som kunne have lyst til at skrive deres historie, om at kontakte os. Tag det gamle fotoalbum under armen og stil hukommelsen ind på din barndom, din opvækst, dine forældre og bedsteforældre, glem ikke oldemor, og skriv familiens historie. Hvor boede de, hvad lavede de, hvad oplevede de i deres barndom, hvordan var skolen, hvordan gik de klædt ?

Vi vil gerne hjælpe med at få det sat sammen, få det pyntet med gamle fotos, scanne billederne ind, så det bliver et pænt værk, og vi vil hjælpe med at få det kopieret.

"Vi" er Hunstrup- Østerild Lokalhistorisk forening. Som medlem skal du kun betale udgifterne til materialer, og papir er ikke særlig dyrt. Som ikke medlem kan der blive tale om et mindre vederlag, alt efter omfanget af opgaven.

Et medlemskab koster 100 kr. pr. husstand FOR 2 ÅR.

Kontakt foreningen på tlf. 96 19 31 09 Jørn, fmd. -  tlf. 97 99 73 52 Astrid - sekretær.

 

DER VAR ENGANG

Tidligere Brugs- og købmandsbygning - Østerild Kro 

Østerild anno?

-

NY BOGUDGIVERLSE 2015!

I de sidste 3 år har en lille halv snes medlemmer arbejdet på en bog. Foreningen har jo tidligere udgivet en bog, "Østholmen", og den er for længst udsolgt.

Den nye bog er inden længe klar til at gå i trykken, den er skrevet på A4 papir og skal jo omarbejdes til et helt andet format. Den bliver ikke så tyk som "Østholmen", men vi har arbejdet med stor iver og lyst.  Vi blev færdig med den i april, og så var den ude af vores hænder.

Det er jo dyrt at udgive en bog, og noget så privat som slægtsforskningsbøger kan vi støtte og hjælpe på vej, men vi  ikke udgive dem.

Har nogen tanker på et interessant lokalhistorisk emne, som vil interessere mange, Så kan og vil foreningen gerne hjælpe til med arbejdet og med  udgivelse af et hæfte eller en bog. 

Til højre er et billede fra den nye bog: Hvem er det??? Ja, det står i bogen !

 

                                          

Folder for Lokalhistorisk forening

Tidligere Brugs- og Købmandsbutik - Østerild Kro

Vildsundbroen

Hvem er hvem- giv et bud til Jørn Nielsen !

Billeder fra bogen Østholmen