ØSTERILD MULTICENTER

e-mail: post@oesterild-multicenter.dk

KALENDER for minihal i dagtimerne

Øvrige tider i hal, skydebane m.v. findes under KALENDER

Info - kontakt - nyheder - aflysninger m.v.

Spots !

Book din næste squash kamp her

Ved booking af squashbanen kan der desværre kun bruges explorer 8. Vi arbejder på en bedre løsning.

LÆS MERE HER

Fonde

Nordea-fonden har støttet os med et beløb til vort nye vindfang ved bagindgangen af Multicentret. Det kan mærkes nu hvor det blæser så meget. Tusind tak for det. 

Det nye vindfang

Det nye vindfang

Hunstrup Østerild Sparekasse Fonden

har også i 2016 bevilget tilskud til Østerild Multicenter. Vi har fået til nyt hockey og udstyr i hallen og Motionsklubben har fået til udskiftning af romaskiner.

Seniorklubben har modtaget støtte fra HØSFonden til udskiftning af komfur og til et pokalskab.

østerild multicenter

Østerild Multicenter er beliggende i landsbyen Østerild i Thy.

Centeret er fyldt med spændende aktivitets muligheder for både børn, unge og ældre.

Alle kan mødes her til mange underholdende timer sammen.

Kontakt halinspektør Torben Pedersen tlf. 2653 2407 vedr. udlejning af lokaler, problemer med Multicentrets udstyr, arrangementer, medlemsskaber m.v.

Hjertestarter

Ved Østerild Multicenter er der ophængt en hjertestarter

Læs mere KLIK her

OBS !!

Hold din næste børnefødselsdag her.

Børnefødselsdag eller andet 

KLIK her

Friske gymfitpiger

Tennisbanen er renoveret til brug for lidt af hvert.  

Finansiering er sket gennem bidrag fra HØSFonden, Grøn Pulje og Østerild Multicenter

Tuborg Fonden har bevilget penge til Østerild Multicenter til nye borde og garderober. Det havde vi  glæde af 1. gang til efterårsfesten 2017 og får også fremover.  Rigtigt dejligt. 

Ændring i hallen i uge 9 

Alle aktiviteter i hallen og på scenen er  aflyst på grund af skolefest i uge 9 fra og med fr 24. 2. til og med fredag den 3.3.2017.  

Mvh Torben

Generalforsamling i Østerild Multicenter 2017

Mandag d. 6. marts 2017 kl. 19.00 i motionsklub og 19 30 Multicentret 

Dagsorden for begge foreninger

  1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Aflæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Fastsættelse af medlemsoptagelsesbidrag og kontingent
  6. Valg ved skriftlig afstemning af medlemmer til bestyrelse og suppleanter
  7. Valg af revisorer
  8. Evt.

Husk at indbetale medlemskontingent, hvis du vil have stemmeret.

Evt. forslag fremsendes skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Cykeltræning Østerild Pedelklub sæson 2017

Vi starter fra skolens cykelskur. Der cykles hver onsdag fra 5. april  kl 19 00. 

Aktivitetsdag 2017

Den fælles aktivitetsdag for alle byens foreninger afholdes i år den 20.5.2017 som sædvanlig på Multicentrets område både ude og inde.

VismoX opstart!  Er spinning ikke noget for dig?

Evt. spørgsmål kan stilles til Torben på tlf. 26 53 24 07

SPINNING - BOOK/TILMELDING

Prisen for spinning er kr. 400 pr. sæson. Hvor tit du spinner afgør du selv.  

Tryk på knappen BOOK/TILMELDING. Under kalenderen trykkes på Spinning ved DK mærket og udfyld tilmelding. Når den  er udfyldt , kan du booke dine tider i kalenderen øverst på siden.

BOOK / Tilmelding

Kontakt

 Else Guldberg vedr. nye arrangementer til hjemmesiden tlf. 97997216

Østerild løbet